Qrautlar, ümumiyyətlə su, sement və qumdan ibarət olan bir kompozit materialdır. Ümumiyyətlə dəzgahın altındakı boşluqları və ya digər struktur elementləri doldurmaq, səthlərdə birləşmələri və açıqlıqları bağlamaq və mövcud strukturları möhkəmləndirmək üçün istifadə olunur.

Sika Qraut Məhsullarının Bir Çox Üstünlükləri Var

İstifadəsi Asan
 
 • Yüksək məhsul keyfiyyəti üçün ön-qarışım
 • Tək komponentli məhsul; sadəcə su əlavə edin və qarışdırın
 • Nəzarət olunan büzülmə xüsusiyyəti
 • Sıfır ayrışma və ya tərləmə
 • Tökülə və ya pompalana bilər

 

Öz-özlüyündən Yerləşən Qarışım
 
 • Hər cür boşluğu, oyuğu, girintini doldurur (məsələn, maşın və əsas lövhələr, möhkəmləndirici çubuqlar, fiksasiya dirəkləri və s.)
 • Hazır beton elementlərdə yastıqlama detallarında tətbiq oluna bilər.
Mükəmməl yapışma və güc
 
 • Mükəmməl axın xüsusiyyətləri
 • Sürətli güc inkişafı
 • Yüksək təsirli səth yapışması
 • Betona yüksək yapışma qabiliyyəti

Sika Bir Çox Layihə Növü Üçün Qraut Materialları Təklif Edir

Sika, layihə tələblərinizə uyğun olaraq geniş çeşidli sement əsaslı qarışımlar, epoksi əsaslı qarışımlar, polimetil metakrilat (PMMA) toz və poliuretan qarışımlarına malikdir.

Sement Əsaslı Qrautlar
Steel Tower Grouting

Ümumi Qraut Tətbiqetmələri

Turbine

Külək Türbini Tətbiqləri

Fixing tram rail wiht epoxy grouting

Dəmiryol Sabitləmə Tətbiqləri

Cementitious Grouting of Pavement

Səki Üzərində Sement Tərkibli Qraut Tətbiqi

Əsas Markalar

SikaGrout®
Sikadur®
Sikacrete®
Sika® Fix