Yivli çubuqların və sonradan quraşdırılıb gücləndirilmiş çubuqların kimyəvi lövbərlənməsi üçün Dizayn P roqramı

EOTA TR029, TR023, ACI 318-08 və ACI 318-11 uyğun olaraq kimyəvi lövbərləri (dişli çubuqlar və armatur) hesablamaq üçün yeni, peşəkar proqramı təqdim etməkdən qürur duyuruq.

ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  • Yivli çubuqların və sonradan quraşdırılmış dirək birləşmələrin dizaynı
  • Birdən çox dil
  • Metrik və kəsirli (imperiya) sistem vahidləri
  • Ölkə seçimi: Mövcud məhsul çeşidi seçilmiş ölkəyə uyğun olaraq qurulur
  • İnternet bağlantısı ilə yüksəldilə bilər.